Przyjmują specjaliści: mgr Bogumiła Odzimek

psycholog kliniczny / kierownik Poradni

mgr Urszula Chudoba

surdologopeda / neurologopeda / specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

mgr Agnieszka Domżalska-Łyszcz

logopeda / oligofrenopedagog / glottodydaktyk / neurologopeda mgr Kinga Gajek

psycholog / terapeuta behawioralny mgr Agnieszka Gorczyca

pedagog / specjalista terapii pedagogicznej / logopeda mgr Ewelina Jagiełło

pedagog mgr Izabella Jasik

psycholog mgr Monika Kazimierczyk

logopeda / neurologopeda mgr Anna Kubas

fizjoterapeuta / terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju mgr Barbara Kucharczyk

logopeda / afazjolog / specjalista wczesnej interwencji logopedycznej mgr Aleksandra Łukawska

pedagog / specjalista terapii pedagogicznej mgr Katarzyna Pastuszka

logopeda / neurologopeda mgr Maria Piękoś

psycholog z uprawnieniami do diagnozy i terapii neuropsychologicznej / terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju / terapeuta SI mgr Iwona Podstolska

neurologopeda mgr Monika Przewłoka

fizjoterapeuta/terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju mgr Edyta Przewoźny

surdo / oligofrenopedagog mgr Dorota Rumieńczyk

logopeda / neurologopeda mgr Iwona Sosnowska

logorytmik / muzykoterapeuta mgr Anna Zgrzebniak

logopeda / oligofrenopedagog / neurologopeda