Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20,

w ramach potrzeb w sobotę w godz. 9 – 14

E-mail: snpppradom@gmail.com

Rejestracja telefoniczna w godz.10 – 18
Tel.: 882 099 022
Tel.: 608 012 567

Inspektor Ochrony Danych: iod.radom@gmail.com

Dokumenty niezbędne przy pierwszym spotkaniu:

- książeczka zdrowia dziecka

- wszelka dokumentacja medyczna dziecka, która może pomóc w stawianiu diagnozy

i udzieleniu pomocy

- dokumentacja psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna (wyniki badań, informacje itp.) jeśli dziecko taką posiada

- opinia nauczyciela przedszkola, szkoły – jeśli istnieje taka możliwość

- koniecznie PESEL dziecka