Kadrę stanowi zespół od wielu lat współpracujących ze sobą specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużej skuteczności diagnostycznej i terapeutycznej.

mgr Bogumiła Odzimek – psycholog kliniczny / kierownik Poradni
mgr Urszula Chudoba – surdologopeda / neurologopeda / specjalista wczesnej interwencji logopedycznej
mgr Agnieszka Domżalska-Łyszcz – logopeda / oligofrenopedagog / glottodydaktyk
mgr Monika Kazimierczyk – logopeda / neurologopeda
mgr Anna Kubas – fizjoterapeuta / terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
mgr Barbara Kucharczyk – logopeda / afazjolog / specjalista wczesnej interwencji logopedycznej
mgr Katarzyna Pastuszka – logopeda / neurologopeda
mgr Maria Piękoś – psycholog / terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju / terapeuta SI
mgr Edyta Przewoźny – surdo / oligofrenopedagog
mgr Dorota Rumieńczyk – logopeda / neurologopeda
mgr Iwona Sosnowska – logorytmik / muzykoterapeuta
mgr Anna Zgrzebniak – logopeda / oligofrenopedagog